Tell in Tandem Suggested Titles

www.letsreadasia.org

 • Sa Ilalim ng Aking Higaan
 • Sino ang Magiging Titser Ko sa Pasukan?
 • Sa Bayan ng Kaamayanan at ang Alamat ng mga Sumasayaw na Kamay
 • Ginoong Spout
 • Si Ate Bungi
 • Bon at Butter
 • Bakit Umiiyak si Ate Risa?
 • Nanay, Pakitawag ang Ibon!
 • Ang Regalong Tsokolate
 • Isang Luntiang Araw
 • Kaya Rin Iyan ni Duma!
 • “Ang Isda Ko!” ” Hindi, akin Yan!”
 • Ang Paglalakbay Nina Tiwi at Boni
 • Gustong Magbihis ni Nin
 • Ang Matamis na Mansanas
 • Ang Aking Malaking Pamilya
 • Green Star
 • Ang Pagsisipilyo Ay Hindi Masaya!
 • Ang Bubungang Hardin
 • Ang Munting Sisiw at Bibe